Sản phẩm
Chân gà chiên giòn

Chân gà chiên giòn


Gà nướng thái

Gà nướng thái


Gà nướng muối ớt

Gà nướng muối ớt


Gà nướng mật ong

Gà nướng mật ong


Gà nướng sốt chanh dây

Gà nướng sốt chanh dây


Danh mục sản phẩm