Liên hệ

Chicken Here
48, Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909277904
Email: